Vyhodnocení volebního programu 2014 - 2018

Před komunálními volbami v roce 2014 jsme Vám nabízeli následující volební program, jehož vyhodnocení (barevně) Vám nyní předkládáme.

 

REKONSTRUKCE, VÝSTAVBY, PÉČE O MAJETEK

Komunikace a chodníky:

 • rekonstrukce vozovky a dešťové kanalizace v ulicích Okrouhlická a U Cihelny Splněno jen částečně (Je hotová první ze tří etap.)
 • rekonstrukce vozovky v ulici Chmelník SPLNĚNO
 • opravy dalších ulic dle aktuálního stavu vozovek pravděpodobně v tomto pořadí: Na Újezdě, Mezihorní, Slunná, Mrštíkova Splněno jen částečně (Máme dokončený projekt na rekonstrukci ulice Na Újezdě.)
 • rekonstrukce náměstí: parkovací stání, chodníky, lavičky, zeleň, tekoucí voda NESPLNĚNO (Zpracovali jsme urbanisticko-architektonickou koncepci celého centra obce ze které vyplynula řada zásadních změn. Nejprve musíme postavit novou poštu, přesunout autobusové zastávky, upravit park a parkoviště na Lihovarské a zrekonstruovat Kulturní dům. Samotná úprava náměstí bude jako poslední.)
 • přechod pro chodce na Jihlavské u Chatrných Splněno jen částečně (Máme hotovou stavební přípravu, jednáme s Policií ČR o dalších možnostech, protože klasický přechod nechce povolit.)
 • rozšíření parkoviště u Mateřské školy SPLNĚNO
 • nové parkoviště u Zdravotního střediska, lavičky, zeleň NESPLNĚNO (Dlouho jsme čekali na získání státních pozemků, které už jsou konečně naše. Zadali jsme zpracování projektu.)
 • propojení chodníků z ulice V Dědině na Rosickou NESPLNĚNO (tedy zatím - dohodli jsme se na jiné trase, musíme zpracovat projektovou dokumentaci)
 • propojení chodníků od restaurace Na Růžku po Panskou zahradu SPLNĚNO
 • chodník na ulici Lihovarská (od pošty až po bytový dům) SPLNĚNO
 • zpevnění spodní cesty ke hřbitovu a nové schody ve svahu mezi Chmelníkem a Rosickou SPLNĚNO
 • oprava povrchu cesty kolem garáží mezi ulicemi Brněnská a Sportovní SPLNĚNO
 • Vytvoříme bezpečnou stezku pro chodce a cyklisty podél silnice na Rosice kolem GenAgra z ulice Zemědělská až po asfaltovou komunikaci SPLNĚNO
 • nová stezka pro chodce a cyklisty mezi ulicemi Za Horou a Lihovarská kolem Lihovarských sklepů a starého hřiště NESPLNĚNO (Ale pracujeme na tom současně s kynologickou loukou.)
 • zpevnění cest a pěšin kolem zahrádkářského střediska mezi ulicemi Rosická a Zemědělská NESPLNĚNO (V této lokalitě probíhá výstavba, nemělo by to smysl.)
 • rekonstrukce všech autobusových zastávek v rámci opravy celého průtahu II/602 NESPLNĚNO (Tuto investici budeme dělat současně s opravou vozovky. Ta je ale v rukou Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje a termín zahájení můžeme jen těžko ovlivnit. Zřejmě ji stále odkládají kvůli nedokončené rekonstrukci D1.)

 

Volnočasové areály, veřejná zeleň:

 • Marečkova louka: stavba nové budovy (posilovna, herna pro děti, 10 malých startovacích bytů), multifunkční sportoviště s umělým povrchem, dopravní hřiště, dětské hřiště, parkoviště, dráha pro hasiče SPLNĚNO
 • nové kynologické loučky pro pejsky – na Marečkově louce a na starém hřišti u bytového domu v ulici Za Horou NESPLNĚNO (Pod bytovým domem bude hotová do jara 2019.)
 • obnovíme a zprovozníme starou kašnu s fontánou v parku za kostelem NESPLNĚNO (Kašna je neopravitelná ale hlavně jsme si uvědomili, že toto místo už nikdy nebude centrem dění jako tomu bylo kdysi.)
 • koupaliště: postupná oprava dna nádrže, herní prvky pro děti, gabionová lávka mezi břehy SPLNĚNO (Je hotové dětské hřiště a lávka s molem.)
 • parkové úpravy kolem "Reneráku", ozelenění zábradlí, lavičky Splněno jen částečně (Máme hotovou architektonickou koncepci, realizaci předpokládáme na jaře 2019.)
 • výsadba stromů kolem potoka v ulici Rosická u Mateřské školy SPLNĚNO

 

Hřbitov:

 • dokončení rekonstrukce hřbitova - areálová komunikace k aule, chodník kolem kolumbárií, osvětlení v areálu SPLNĚNO
 • park u parkoviště NESPLNĚNO (Toto místo je pro nás zatím velmi důležité, protože nemáme jiný prostor, kde bychom skladovali stavební materiál.)
 • rekonstrukce auly a její zpřístupnění pro pohřby Splněno jen částečně (Máme zpracovaný architektonický projekt a dokončené statické zajištění budovy.)
 • vydláždění hlavní uličky mezi hroby od vstupní brány až k aule SPLNĚNO

 

Obecní budovy a plochy:

 • pošta: statické zajištění, nová okna a dveře, oprava fasády, nové oplocení zahrady NESPLNĚNO (Špatný nápad, tato budova si zaslouží jedině demolici. Postavíme novou poštu na náměstí.) 
 • Kulturní dům: nová fasáda a střecha, nový vstup z náměstí, šatny a sociální zázemí pro školu a zájmová sdružení, nový bar, oprava omítek a podlahy na galerii, zateplení stropu sálu, nové osvětlení podia, rekonstrukce schodiště a chodby Splněno jen částečně (Máme dokončenou realizační dokumentaci a vyřízené stavební povolení.)
 • výstavba nových malometrážních bytů na náměstí SPLNĚNO (Prostor na náměstí bude využit pro stavbu nové pošty, ale máme 10 nových bytů na Marečkově louce a pro sociálně nejslabší jsme našli jiný prostor u sběrného dvora kde jsou 4 byty.) 
 • rekonstrukce oplocení zahrady Základní školy SPLNĚNO
 • Zdravotní středisko: bezbariérový vstup do přízemí, rekonstrukce kotelny, fasáda Splněno jen částečně (Proběhla rekonstrukce kotelny.)
 • sběrný dvůr: stavba nového zázemí pro technické zaměstnance obce, garáže, nové oplocení areálu SPLNĚNO

 

Inženýrské sítě:

 • rekonstrukce rozhlasu, bezdrátové prodloužení do nepokrytých lokalit SPLNĚNO
 • HD programy v kabelové televizi SPLNĚNO
 • prodloužení veřejného osvětlení v ulici Za Mlýnem ke koupališti NESPLNĚNO (Zatím) 
 • zabezpečení vodních zdrojů v Okrouhlíku Splněno jen částečně (Probíhá velká rekonstrukce vodojemu, u vrtů čekáme na dořešení dědictví u některých pozemků.)

 

HOSPODAŘENÍ S POZEMKY A ÚZEMNÍ ROZVOJ

 • pokračování výkupu pozemků pod obecními komunikacemi SPLNĚNO (Vykoupili jsme celou ulici U Cihelny a Okrouhlickou, velký kus Višňové a Sportovní, cestu k chatám za hotelem Admiral, cestu kolem potoka za školkou, cestu a park pod ulicí Jihlavská, všechny pozemky pod bývalým lihovarem atd. Díky výkupu pozemku máme také novou stezku kolem GenAgra. Ale s výkupem zdaleka nekončíme, soukromých pozemků pod veřejným prostorem je stále mnoho.)
 • pohlídání digitalizace katastrální mapy v zájmu obce SPLNĚNO
 • pokračování v boji o klíčové pozemky pod bývalým lihovarem ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových SPLNĚNO
 • boj o další strategické pozemky ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu SPLNĚNO (Získali jsme pozemky u Zdravotního střediska.)
 • dokončení nového územního plánu, případná regulace nepřirozeně rychlého rozšiřování obce pod tlakem developerů Splněno jen částečně (Máme schválené zadání ÚP a zpracovaný návrh. Čekáme na další projednání.)
 • Pokusíme se najít vhodnou lokalitu pro vytvoření nové vodní plochy v obci. Splněno jen částečně (Nový územní plán s počítá s vodní plochou pod hřbitovem.)

 

KULTURA a SPORT

 • Budeme nadále pořádat slavnostní rozsvícení vánočního stromu, vítání malých občánků, společenský ples s předtančením žáků ZŠ, rockovou zábavu atd. SPLNĚNO
 • Obnovíme výhodné zájezdy do divadla pro veřejnost. SPLNĚNO
 • Budeme stále podporovat všechny, kteří svou aktivitou přispívají k rozvoji tradic a kultury v naší obci a také všechna volnočasová zájmová sdruženíSPLNĚNO
 • Uspořádáme turnaj v beachvolejbalu. SPLNĚNO

 

OSTATNÍ

 • Budeme Vám nadále poskytovat služby, na které jste zvyklí: bezplatný sběrný dvůr, svoz větví a bio-popelnic, odvozy suti a odpadu, dovozy materiálů, atd. SPLNĚNO
 • Nadále budeme bojovat za omezení tranzitní kamionové dopravy. SPLNĚNO
 • Abychom dosáhli na dotační příležitosti v novém programovém období, musíme zahájit práci na koncepčním rozvojovém dokumentu tzv. „Strategickém plánu rozvoje obce“. SPLNĚNO
 • Nebudeme Vás zatěžovat neúměrným zdražováním vodného, stočného, poplatku za odpad atd. Nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti. SPLNĚNO