Vyhodnocení volebního programu 2018 - 2022

 
Před komunálními volbami v roce 2018 jsme Vám nabízeli následující volební program, jehož vyhodnocení (barevně) Vám nyní předkládáme.

Milí spoluobčané,

již potřetí si dovolujeme ucházet se o Vaši přízeň. Za posledních osm let jsme se pokusili některé věci v naší obci výrazně proměnit. Intenzivně jsme se zabývali zejména Marečkovou loukou, hřbitovem, přírodním koupalištěm, zlepšením služeb v oblasti odpadů a nákupem důležitých pozemků. Také společenský život podporujeme na maximum, a i díky tomu to zde opravdu žije. Naše další vize korespondují se Strategickým plánem obce, na kterém jste se sami podíleli. Máme již rozpracované velké dlouhodobé projekty na více než čtyři roky, které bychom rádi dále připravovali a některé realizovali.

 

KULTURNÍ DŮM: To je nyní naše priorita č. 1. Máme dokončený projekt na novou fasádu, střechu a nové zázemí (šatny, sprchy, WC, bar, kuchyň, nářaďovna, venkovní terasa). Je to velký projekt, který bude náročné financovat. Protože je ale kulturní dům každý den zcela na maximum naplněn, rádi bychom se do toho postupně pustili.

SPLNĚNO (Tohle máme splněno, odložili jsme pouze výměnu střešní krytiny.)

 

SPORTOVNÍ HALA: Věřte nám to nebo ne, ale potřeba sportovní haly se každým měsícem zvyšuje. V obci funguje nespočet spolků, které mezi sebou stále bojují o místo v Kulturním domě. Sportovní hala má podle zpracované urbanistické koncepce vyrůst u potoka naproti Marečkově louce. Naší vizí je elegantní stavba s nejnutnějším zázemím pouze pro sport, která zapadne do okolního prostředí. Rádi bychom brzy vybrali architekta a začali pracovat na projektové dokumentaci.

Splněno jen částečně (Stavbu haly se podařilo zapracovat do územního plánu. Máme hotovou objemovou studii a vizualizace. Do další práce nám sebral vítr z plachet covid a s ním spojené uzavírání sportovišť. Budeme ale pokračovat.)

 

MLÝN: Areál jsme koupili teprve na začátku letošního roku. Rádi bychom zde postavili velký bytový dům s pečovatelskou službou doplněný nájemními startovacími byty. Součástí komplexu by měla být autobusová zastávka, parkoviště, zeleň a také tolik potřebný chodník pod mostem propojující mlýn a stezku kolem potoka pod ulicí Jihlavská, který bychom rádi udělali prioritně. Na projekt připravujeme architektonickou soutěž.

SPLNĚNO (Architektonická soutěž proběhla, je vydané stavební povolení a hotový projekt pro realizaci stavby. Stezka kolem potoka je bezpečně průchozí. Jediné, co se v této lokalitě nepodařilo prosadit je autobusová zastávka.)

 

POŠTA: To je naše slabé místo a jsme si toho vědomi. Společnou řeč se současným provozovatelem najdeme stěží, proto zcela vážně uvažujeme o tom, že poštovní služby spojíme s těmi, co poskytujeme na obecním úřadu a připravíme pro Vás zcela novou instituci, kam budete moci zajít i po pracovní době či navečer.

SPLNĚNO (Dohoda s poštou se naštěstí podařila. Poštu jsme přestěhovali a provoz zůstal v její režii. Naše nové prostory jí pronajímáme za služný nájem. Spojování s provozem úřadu tedy můžeme zatím odložit. S prodloužením provozní doby v pondělí a ve středu do 18 hodin jsme souhlasili.)

 

CENTRUM OBCE: Dalším velkým projektem, který připravujeme, je rekonstrukce centra obce. Musíme nutně přesunout autobusové zastávky k parku a drogerii, kde budou pěkně pohromadě. K nim upravíme parky z obou stran, aby se v nich dalo na autobus v klidu a čistotě počkat. Také chceme vyřešit parkování na náměstí s určitou regulací, abyste zde vždy našli místo.

Splněno jen částečně (Nové autobusové zastávky jsou součástí projektu průtahu obcí a čekáme na vydání stavebního povolení. Na parky máme hotové studie. Máme také vydané stavební povolení na novou prodejnu pečiva s přilehlou čekárnou a parkem. Pro tento účel je dokončena nutná přeložka vedení kabelů nízkého napětí. Parkovací stání na náměstí jsme jasně vymezili. Je otázkou, zda bude možné zde parkovat do dalších let bez omezení, protože to zneužívá řada lidí z okolí k celodennímu stání.)

 

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO: Pracujeme na projektu jeho okolí, kde musíme vyřešit nevyhovující parkoviště a bezbariérový vstup do přízemí. Součástí investice bude také nová fasáda domu. Celou akci zbrzdil převod státních pozemků, ale už jsou naše a pracujeme na tom.

Splněno jen částečně (Parkoviště máme hotové i díky získaným pozemkům, které patřily státu. Budeme pokračovat s bezbariérovým vstupem a fasádou.)

 

PITNÁ VODA a NOVÝ RYBNÍK: Ještě před pěti lety, kdy jsme přestali zásobovat Ostrovačice pitnou vodou, jsme měli pitné vody na rozdávání. Je to neuvěřitelné, ale poslední dva roky je tomu naopak a musíme se tím vážně zabývat. Prvním krokem k lepšímu hospodaření s vodou je již rozjetá investice do vodojemu. A musíme očekávat, že k dalším krokům nás donutí stát např. povinným zavedením tarifního vodného s pomocí chytrých vodoměrů. Cenu vody zatím dlouhodobě držíme na regionálním minimu. Budeme rádi, když se nám podaří v tom pokračovat. Ve spolupráci s místními firmami bychom také rádi vybudovali nový rybník u potoka pod hřbitovem, který bude sloužit nejen široké veřejnosti, ale i místním společnostem k zásobování vodou.

SPLNĚNO (Vodojem je po rekonstrukci. Cenu vody stále držíme na přijatelné ceně a zvyšujeme ji prakticky jen o inflaci. Na rybník pod hřbitovem jsme před pár lety nevlastnili ani jeden metr čtvereční ale díky velkorysosti všech vlastníků máme nyní cca 90 % plochy vykoupenou. Projekt je hotový. Chystáme také rybník a tůně u lesa po cihelnou, kde už čekáme jen na vydání stavebního povolení.)

 

ZA SAMOZŘEJMOST POVAŽUJEME DALŠÍ OPRAVY VOZOVEK A CHODNÍKŮ:

 • dokončení rekonstrukce ulic Okrouhlická, U Cihelny, Na Újezdě a projekční příprava dalších ulic, SPLNĚNO
 • propojení chodníků z ulice V Dědině na Rosickou, NESPLNĚNO (Máme hotový projekt, který je ale součástí rekonstrukce průtahu obcí a čekáme na vydání stavebního povolení.)
 • nový chodník na Brněnské mezi cukrárnou a Panskou zahradou (tzv. Vaverčákem), NESPLNĚNO (Projekt je součástí rekonstrukce průtahu obcí.)
 • úprava chodníků na křižovatce ulic Brněnská – Polní u Božích muk, NESPLNĚNO (Projekt je součástí rekonstrukce průtahu obcí.)
 • projekční příprava rekonstrukce jižní části ulice Jihlavská (parkovací stání a dešťová kanalizace). SPLNĚNO (Projekt je součástí rekonstrukce průtahu obcí.)

 

DÁLE BYCHOM RÁDI DOKONČILI JIŽ ROZPRACOVANÉ INVESTICE:

 • kompletní rekonstrukce Reneráku, SPLNĚNO
 • parkoviště pod Základní školou, SPLNĚNO
 • dokončení rekonstrukce auly na hřbitově, Splněno částečně (Je hotové statické zajištění a hrubé stavební úpravy.)
 • kynologické loučky, SPLNĚNO
 • dokončení územního plánu, SPLNĚNO
 • otevření 4. třídy Mateřské školy v roce 2019, SPLNĚNO
 • prodloužení veřejného osvětlení v ulici Za Mlýnem ke koupališti, NESPLNĚNO (V ulici proběhla obnova všech svítidel, prodloužení už nemá smysl.)
 • nové stromořadí na jižní straně ulice Brněnská na výjezdu směrem na Ostrovačice. NESPLNĚNO (Vlivem nového územního plánu se musí nejprve zpracovat studie zastavitelnosti celé plochy. Až po jejím dokončení budeme vědět, kam zasadit stromy.)