Pohled do nedávné minulosti...i současnosti

Zvonice

Bezpečnější chodník na Jihlavské

Hřbitov před rekonstrukcí

Zahrada základní školy

Mateřská škola před zateplením

Kulturní dům - sál: staré parkety a omítky...a dnes

Kulturní dům - archiv - dnes třída MŠ Ráček

Kulturní dům - kanceláře před rekonstrukcí...a dnes

Brněnská - černá stavba před demolicí

Sakrální stavby před opravami

Cesta do Ostrovačic před výstavbou chodníku

Nefunkční "Renerák"

Ulice Sportovní před opravou

Ulice Za Horou a Sadová před rekonstrukcí

Skládka Za Mlýnem před rekultivací